NieuwsNieuws 2022/2023

HERHALING

Er zijn onlangs twee nieuwsberichten op de website gezet, waar wij u aan willen herinneren

Op woensdag 7 september a.s., aanvang 20.00 uur, wordt een zogenoemde Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit met name in verband met een groot aantal nieuw te benoemen bestuursleden.

De uitnodiging met agenda en uitgebreide toelichting is per e-mail nieuwsbrief aan alle leden en donateurs gezonden.

Wilt u dit bericht nog nalezen, klik op: vernieuwd bestuur, ALV op 7 september – Spartaan’20 (spartaan20.nl)

= = = = = = = = = =

Voor de contributie-inning werkt Spartaan’20 samen met het bedrijf NIKKI.

NIKKI is in augustus gestart met de inning van de contributie voor het seizoen 2022 – 2023.
De e-mail met betalingsverzoek is inmiddels aan alle leden en donateurs verstuurd door NIKKI. Uiteraard vertrouwen wij erop dat ieder dan snel tot betaling overgaat/is overgegaan.

Mocht u op 1 september nog geen bericht hebben ontvangen, stuurt u dan zelf even een bericht aan spartaan20@nikki.nl 

Wilt u dit bericht nog nalezen, klik op de link:

Contributie 2022-2023 – Spartaan’20 (spartaan20.nl)