Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden met een specifiek taakgebied. Onder het bestuur zijn er commissies met taakgebieden zoals onder andere: seniorenvoetbal, jeugdvoetbal, kantinezaken, accommodatie beheer.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid en legt hiervoor jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 

De bestuursleden zijn meerdere malen per week ’s-avonds en in het weekend op het sportcomplex aanwezig en zijn dan altijd aanspreekbaar voor de leden, ouders en overige bezoekers. Wilt u op een andere manier contact met het bestuur, dan heeft het de voorkeur dat u een mail stuurt naar info@spartaan20.nl en wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

De samenstelling van het bestuur is per 06-09-2022 als volgt:

Cerano Bakker
Voorzitter
voorzitter@spartaan20.nl
Dingeman Ooms
Vice-voorzitter
d.ooms@spartaan20.nl
Lesley Bakboord
Secretaris
secretaris@spartaan20.nl
Patrick Molenaar
Penningmeester
penningmeester@spartaan20.nl

Mirjam van Bergen

kantinezaken

m.vanbergen@spartaan20.nl

Arjen Vaandrager
voorzitter jeugdafdeling
jeugdvoorzitter@spartaan20.nl
Ronnie Silvis
Senioren- en selectiezaken
r.silvis@spartaan20.nl
  FOTO VOLGT

Ben van Velzen

Wedstrijdzaken senioren en jeugd
wedstrijdsecretariaat@spartaan20.nl