Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en leden met een specifiek taakgebied. Onder het bestuur zijn er commissies met taakgebieden zoals onder andere: seniorenvoetbal, jeugdvoetbal, kantinezaken, accommodatiebeheer.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid en legt hiervoor jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 

De bestuursleden zijn meerdere malen per week ’s-avonds en in het weekend op het sportcomplex aanwezig en zijn dan altijd aanspreekbaar voor de leden, ouders en overige bezoekers. Wilt u op een andere manier contact met het bestuur, dan heeft het de voorkeur dat u een mail stuurt naar info@spartaan20.nl en wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

De samenstelling van het bestuur is per 01-07-2020 als volgt:

Leandro Lopes
Voorzitter
leandrolopes@spartaan20.nl
Dingeman Ooms
Vice voorzitter
dingemanooms@spartaan20.nl
Lesley Bakboord
Secretaris
secretaris@spartaan20.nl
Rob Michielsen
Penningmeester
Afbeeldingsresultaat voor hans spierings Hans Spierings
Algemene zaken
Michel Spierings
Jeugdvoorzitter
jeugdvoorzitter@spartaan20.nl
Jan Akkerman
O21 en Senioren zaken
seniorenzaken@spartaan20.nl