Informatie geplaatst in april 2024

Club-Van-100 naar Club-Van-50 naar Club-Van-100

Vanaf 19 maart 1990 bestaat de club van 100 (gulden) – 50 (euro) – 100 (leden).
Inmiddels dus ook al 34 jaar, een 1/3 deel van het bestaan van Spartaan’20, zijn wij verbonden aan RKSV Spartaan‘20.

Onze Club-van-100 bestaat uit leden en niet-leden van de vereniging.

Opgericht met als doel om bijzondere en zeer gewenste investeringen mede mogelijk te maken, die ten goede komen aan de hele vereniging. De Club-van-100 streeft naar 100 leden, die jaarlijks een donatie schenken. Uit de ontvangen bijdragen schenkt de Club-van-100 elk jaar aan de vereniging een bedrag.

In de loop der jaren zijn vele leuke zaken mede hierdoor gerealiseerd.

De club is in 1990 opgericht door Henny Vosselman (… 29 november 2023), Peter Huisman en RenĂ© Keehnen.

Het bestuur heeft diverse wisselingen gekend. Hans Kamphuis is lange tijd voorzitter geweest en ook de huidige samenstelling van het bestuur bestaat al weer langere tijd.

Vele jaren zijn er jaarlijks feestjes en bijeenkomsten georganiseerd om de donateurs bij elkaar te brengen met een gezellige avond om zo de donatie van dat seizoen vast te stellen. Denkend aan thema als mosselavonden, oud Hollandse spelletjes tot Tiroler avond, Halloween, jaren 80, black & white en vele meer.
Actieve en interactieve feestjes. We hebben ook nog een keer een line dance workshop /avond georganiseerd. Ons 25 jarig jubileum vierden wij op 6 november 2015 met als thema Goud & Glitter. Zanger “Andy” kwam deze avond gezellig toon aanzetten.

Ook in 2016 was dat het geval tijdens het laatste thema: Black & White. Helaas trokken deze avonden steeds minder bezoekers. De kosten wogen niet langer op tegen de baten. Dat concept werkte dus niet langer!

We kwamen ook niet verder dan een 50-60 betalende leden.

Gaandeweg zijn wij ook het vaste bedrag van €50 gaan loslaten.
Vanaf 2016 hebben wij besloten niet langer een vaste donatie te vragen. Vanaf € 25 kunnen enthousiastelingen en vertrouwelingen lid worden van de Club-van-100.

Vanaf  2017 zijn wij de Club van 50 weer de Club-van-100 gaan noemen. Ons doel, eigenlijk meer ons streven, hebben wij bijgesteld. Het doel blijft hetzelfde: Spartaan’20 nu net even dat extraatje geven, dat zij niet uit eigen begroting kunnen bekostigen. Het streven is nu zoveel mogelijk leden tegen een donatie vanaf minimaal € 25. Het liefst 100 leden of meer.

Ook zijn wij de bijeenkomsten anders gaan inrichten.  Vanaf 3 september 2017 organiseren wij per jaar een 2-3 tal Ontmoet & Groet bijeenkomsten op de (inmiddels) zaterdagen, dat Spartaan’20 op eigen veld speelt.

Met betrekking tot de schenkingen hebben wij vele mooie cadeaus aan Spartaan kunnen aanbieden.

Een groot object is de belettering geweest met de prachtige voetballers en ballen. Over het hele terrein zien we deze prachtige design. Daarnaast hebben we 3 seizoenen gespaard om Spartaan’20 voor het 100 jarig jubileum een schenking te kunnen doen. Op 23 oktober 2021, tijdens de 100 jarige Jubileumfestiviteiten, hebben wij de mooie waardecheque van € 5000 aan het bestuur overhandigd. Tijdens de reĂŒnie hebben wij alle bezoekers een gebakje met het logo van de Club van 100 aangeboden.

Op 3 april 2022 hebben wij een bijdrage geleverd aan een veilig kassasysteem Twelve d.h.i. contactloos en uiteindelijk cashless betalen, dat gekoppeld staat aan de boekhouding.

Op 13 mei 2023 hebben wij besloten een bedrag van € 4000 te schenken voor lopende het seizoen 2022/2023 en de besteding vrij te laten aan het bestuur van Spartaan’20. Een van de investeringen, die hard nodig zijn is de reparatie van of een nieuw scorebord.
Er zijn in deze tijden van financiële krapte (en een negatieve begroting) genoeg wensen m.b.t. een extra financiële investering, denkend aan was- en droogmachines op stoom, aanpassen veldverlichting, tuinmeubilair, vervangen geluidsboxen en meer.
Tevens staat er nog een bedrag van € 1000 open om een bewegwijzerpaal aan te schaffen voor op het terrein.

Eind 2023 heeft het bestuur laten weten de € 4000 te besteden aan nieuwe was- en droogmachines om de gaskosten te reduceren. De bewegwijzerpaal moet nog aangeschaft worden.

Zaterdag 18 november 2023 was de laatste Ontmoet & Groet van de Club-van-100.

René Degenkamp heeft ons op die bijeenkomst samen met de sponsors en het bestuur van Spartaan getrakteerd op heerlijke kleine gerechtjes in de vorm van een walking diner.

Op zaterdag 25 mei 2024 organiseren wij de volgende “Ontmoet & Groet”.

Wij zijn dan voornemens om opnieuw € 4000 te schenken. Het bestuur zal ons laten weten wat hun wensen zijn en u mag ook altijd laten weten of er wensen zijn, die u aan Spartaan’20 zou aanbevelen.

Op dit moment hebben wij circa 75 betalende donateurs.

Alle schenkingen kunt u vinden op de website van Spartaan’20 onder het kopje Home – Club – Club-van-100 – Bestedingen

Uiteraard hopen wij, dat wij steeds meer donateurs aan ons weten te binden. Nieuwe leden hebben wij graag en u maakt er ONS Spartaan’20 erg blij mee! 

Lid worden van de Club-van-100 kan door een donatie over te maken naar rekening
NL 53 INGB 0703 3337 47 t.n.v. T.A.M. van Zevenhuijzen – Club van 100
Meldt je digitaal aan en scan de QR code  

20240420 aanmeldformulier Club van 100 contributie voor 20232024
e-mailadres voor informatie:
clubvan100@spartaan20.nl

Samenstelling bestuur Club-van-100

Annemarie Stukart Voorzitter vanaf 2005
Dik van Zevenhuijzen Penningmeester vanaf 2016
Thea van Zevenhuijzen Bestuurslid vanaf 2007
Ellen Stukart Bestuurslid vanaf 2023