Om de contributie-inning op een goede, moderne en professionele manier te laten plaatsvinden, werkt Spartaan’20 samen met ClubCollect.

Aan het begin van het seizoen ontvangt u via e-mail, sms en/of per post via ClubCollect betaalverzoeken namens onze vereniging. Met de link in de berichten, die u ontvangt, kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.
Gespreide betalingen gaan altijd via automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Alle openstaande facturen moeten altijd voor de uiterste aangegeven datum worden betaald aan ClubCollect. Als de factuur, ook na een herinnering, niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze extra kosten kunnen oplopen tot € 50,00. Betaalt u dus op tijd, om extra kosten te voorkomen.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, kijk dan op de website van ClubCollect: http://www.clubcollect.com/nl/members

Contributie seizoen 2020 – 2021

Niet spelend lid              91
Senior veld  219
Senior zaal  219
Senior veld+zaal  347
Selectiebijdrage O21-O19-O17-O15-O13
 125
kledingpakket O17-3, O15-3, O13-3, O13-6, O11-1
   75
O21
 225
O19  225
O18
 225
O17  225
O15  203
O13
 151
O11  140
O9  140
Donateur    40

 

Vragen over betaling van de contributie, of vragen die betrekking hebben op de contributie kunt u stellen via uw persoonlijke pagina bij ClubCollect of anders via de e-mail: contributie@spartaan20.nl

Overige kosten

Inschrijfgeld               € 10,00
Overschrijvingsgeld    € 10,00

Gele kaart Jeugd        € 10,00
Rode Kaart Jeugd      € 18,30
Gele kaart Senior       € 18,30
Rode Kaart Senior      € 30,00

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie voor het lopende seizoen verschuldigd en volgt er geen restitutie. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich voor 1 juli als lid afmeldt.

Uw lidmaatschap opzeggen kan door een brief of e-mail te sturen naar:
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam
per e-mail naar: ledenadministratie@spartaan20.nl

Indien de opzegging van het lidmaatschap niet schriftelijk bij ons is binnengekomen via één van bovenstaande manieren, is geen sprake van beëindiging en loopt de betalingsverplichting voor een volgend seizoen door.
LET OP! Mondelinge opzeggingen bij leiders, trainers, aanvoerders, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Een foute wijze van opzeggen zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op de betrokkene.

 

Wijzigingen in persoonlijke gegevens

Als lid van Spartaan ‘20 bent u verplicht persoonlijke wijzigingen (zoals adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer en e-mail adres, etc.) door te geven aan de ledenadministratie.

Wijzigingen kunt u alleen schriftelijk of per e-mail doorgeven:
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam
ledenadministratie@spartaan20.nl