Om de contributie-inning op een goede, moderne en professionele manier te laten plaatsvinden, werkt Spartaan’20 samen met NIKKI.

NIKKI start in augustus met de inning van de contributie voor het seizoen 2023 – 2024

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in Ă©Ă©n keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaalt.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar spartaan20@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen, zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt, die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien gewenst kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI; informeer hier naar per e-mail op spartaan20@nikki.nl.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan NIKKI voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, heeft NIKKI bij het uitblijven van betalingen toestemming van de vereniging een incassobureau in te schakelen. Uiteraard gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Laten we Ă©Ă©n van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2023 – 2024!

 

Contributiebedragen seizoen 2023-2024

Niet spelend lid € 90
Senior veld € 225
Senior zaal € 225
Senior veld+zaal € 360
O21 / O23 € 260
O18 / O19 € 260
O16 / O17 € 260
O14 / O15 € 230
O12 / O13 € 180
O10 / O11 € 170
O8/O9 € 170
Selectiebijdrage O23, O21, O18-1, O17-1, O17-2, O15-1, O15-2, O14-1, O13-1, O13-2 € 150
Kledingpakket O13-3, O13-6, O12-1, O11-1 € 95
Donateur € 40

 

Overige kosten

Inschrijfgeld € 10
Overschrijvingsgeld € 10
Gele kaart Jeugd € 10
Rode Kaart Jeugd € 19
Gele kaart Senior € 19
Rode Kaart Senior € 30

 

Duur van lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgend jaar. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie voor het lopende seizoen verschuldigd en volgt er geen restitutie. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich voor 1 juli als lid afmeldt.
Uw lidmaatschap opzeggen kan door een brief te sturen naar:
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam
of per e-mail naar ledenadministratie@spartaan20.nl
Indien de opzegging van het lidmaatschap niet schriftelijk bij ons is binnengekomen via één van bovenstaande manieren, is geen sprake van beëindiging en loopt de betalingsverplichting voor een volgend seizoen door.
LET OP! Mondelinge opzeggingen bij leiders, trainers, aanvoerders, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Een foute wijze van opzeggen zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op de betrokkene.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Als lid van Spartaan ‘20 bent u verplicht persoonlijke wijzigingen (zoals adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer en e-mail adres, etc.) door te geven aan de ledenadministratie.
Wijzigingen kunt u alleen schriftelijk doorgeven via
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam
of een e-mail naar ledenadministratie@spartaan20.nl