Om de contributie-inning op een goede, moderne en professionele manier te laten plaatsvinden, werkt Spartaan’20 samen met NIKKI.

NIKKI start begin september met de inning van de contributie voor het seizoen 2021 – 2022

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in Ă©Ă©n keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in Ă©Ă©n keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt begin september de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen 2021 – 2022, die wordt verdeeld over 9 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Betalen in Ă©Ă©n keer? In de eerste e-mail zit ook een iDEAL-betaallink om de betaling in Ă©Ă©n keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in september geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar spartaan20@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt, die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op spartaan20@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan NIKKI voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen; natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook Ă©Ă©n van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2021 – 2022!

 

Contributiebedragen seizoen 2021-2022

Niet spelend lid € 90
Senior veld € 215
Senior zaal € 215
Senior veld+zaal € 340
O21 € 225
O18/O19 € 225
O17 € 225
O14/O15 € 200
O12/O13 € 150
Selectiebijdrage O21, O19, O18, O17, O15, O14, O13 € 125
Kledingpakket O17-3, O13-3, O13-6, O12-1 € 75
O10/O11 € 140
O8/O9 € 140
Donateur € 40

 

Overige kosten

Inschrijfgeld € 10
Overschrijvingsgeld € 10
Gele kaart Jeugd € 10
Rode Kaart Jeugd € 19
Gele kaart Senior € 19
Rode Kaart Senior € 30

 

Duur van lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het opvolgend jaar. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie voor het lopende seizoen verschuldigd en volgt er geen restitutie. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij u zich voor 1 juli als lid afmeldt.
Uw lidmaatschap opzeggen kan door een brief te sturen naar:
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam
of per e-mail naar ledenadministratie@spartaan20.nl
Indien de opzegging van het lidmaatschap niet schriftelijk bij ons is binnengekomen via één van bovenstaande manieren, is geen sprake van beëindiging en loopt de betalingsverplichting voor een volgend seizoen door.
LET OP! Mondelinge opzeggingen bij leiders, trainers, aanvoerders, bestuurders, barmedewerkers of andere vrijwilligers worden NIET geaccepteerd. Een foute wijze van opzeggen zal vrijwel altijd financiële consequenties hebben, die de vereniging verhaalt op de betrokkene.
Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Als lid van Spartaan ‘20 bent u verplicht persoonlijke wijzigingen (zoals adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer en e-mail adres, etc.) door te geven aan de ledenadministratie.
Wijzigingen kunt u alleen schriftelijk doorgeven via
RKSV Spartaan’20
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 53109
3008 HC Rotterdam

of een e-mail naar ledenadministratie@spartaan20.nl