Vrijwilligerscommissie

Spartaan’20 is een vereniging die volledig draait door de inzet van onze vele vrijwilligers en daar zijn we als club enorm trots op! Het is als vereniging altijd een hele opgave om aan voldoende vrijwilligers te komen. Met al het werk wat er te doen is, zijn het er nooit genoeg. Maar ieder die z’n steentje bijdraagt doet verschrikkelijk goed werk voor de vereniging!

Om alle werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten te volgen en in goede banen te leiden en om de inzet vanuit de actieve ouderbijdrage te koppelen aan de taken die nog open staan, is de Vrijwilligers-commissie opgericht. En ja, ja

.ook deze commissie bestaat natuurlijk uit vrijwilligers!

De taak van de commissie is het gezicht te zijn van de vereniging: welke werkzaamheden zijn er, wie wil en vooral kàn wat doen en hoe knopen we dit goed aan elkaar? Bar- en keukendiensten zodat iedereen z’n kopje koffie krijgt, trainers/leiders/scheidsrechters zodat alle wedstrijden kunnen worden gespeeld, mensen die zorgen dat ons terrein en kleedkamers verzorgd en onderhouden blijven,  vele administratieve taken zoals wedstrijdsecretariaat, leden- en contributieadministratie: het zijn allemaal vrijwilligerstaken; zelfs ons bestuur
..
allemaal vrijwilligers!

Met deze nieuwe commissie hopen wij dat het makkelijker wordt om werkzaamheden en vrijwilligers binnen onze vereniging in kaart te brengen en aan elkaar te koppelen.

Danielle Stolk, Mariska Loomans, Titia Bahlmann (niet op de foto) en Corrie Plinck zijn de leden van deze commissie en zij staan voor al uw vragen klaar.

Wilt u meehelpen of heeft u vragen over het reilen en zeilen binnen onze mooie club? De vrijwilligerscommissie zal u op weg helpen. Danielle, Mariska, Titia en Corrie zijn regelmatig te vinden in de kantine of langs de velden, maar u kunt ook mailen naar vrijwilliger@spartaan20.nl of een (whatsapp) bericht sturen naar 06-19910200

Wij wensen de leden van de vrijwilligerscommissie veel plezier en succes bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.