HERHALING

HERHALING Er zijn onlangs twee nieuwsberichten op de website gezet, waar wij u aan willen herinneren Op woensdag 7 september a.s., aanvang 20.00 uur, wordt een zogenoemde Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit met name in verband met een groot aantal nieuw te benoemen bestuursleden. De uitnodiging met agenda en uitgebreide toelichting is per e-mail nieuwsbrief aan…