nieuwsbrief van het bestuur

deze nieuwsbrief van het bestuur is ook per e-mail aan alle leden en donateurs gezonden 1 september 2023 Beste leden, ouders, supporters, relaties, Het voetbalseizoen 2023/2024 is gestart! Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden! Altijd jammer dat er spelers weggaan, fijn dat er ook weer nieuwe gezichten voor in de plaats komen. Of…