Peter’s column

Viruswaanzin Ik kijk echt met stomme verbazing naar jongeren die met zwaar illegaal vuurwerk binnensteden veranderen in een puinhoop, winkels plunderen, ziekenhuizen bestormen, corona teststraten in de fik steken. Of naar ook wat ouder volk dat ik schuimbekkend de politie te lijf zie gaan met uit de grond gerukte stoeptegels. Omdat ze het niet eens…