25 november 2020: Extra A.L.V.

Extra Algemene Leden Vergadering. Op de ALV van 4 november jl. werd onder punt 8 een herschreven versie van Statuten en Huishoudelijk Reglement inhoudelijk besproken en in stemming gebracht. Beide akten mogen nu worden opgevoerd in de agenda van deze Extra ALV, om na verder inhoudelijk beraad definitief in stemming te worden gebracht. Ook op deze bijeenkomst in…