kort verslag ledenvergadering

Op woensdag 31 oktober jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden van onze vereniging, met als belangrijkste punten natuurlijk het inhoudelijk en financieel verslag over het afgesloten seizoen 2017/2018, het vaststellen van de begroting voor 2018/2019 en de bestuurssamenstelling cq โ€“verkiezing. Om klokslag 20.00 uur verwelkomde voorzitter Leandro Lopes de ca 30 aanwezigen, leden en…