Correctie op contributie jeugdselecties

Bericht voor de leden van de jeugdselecties Correctie Jeugd Selectiebijdrage seizoen 2016/2017 Aan het begin van het seizoen zijn de facturen verstuurd voor de contributies, voor de jeugd-selectiespelers inclusief de Selectiebijdrage. Helaas is door een miscommunicatie in die factuur een te laag bedrag Selectiebijdrage (87,50) opgenomen. Met ingang van dit seizoen is het kledingpakket uitgebreid…