Bericht voor de leden van de jeugdselecties

Correctie Jeugd Selectiebijdrage seizoen 2016/2017

Aan het begin van het seizoen zijn de facturen verstuurd voor de contributies, voor de jeugd-selectiespelers inclusief de Selectiebijdrage. Helaas is door een miscommunicatie in die factuur een te laag bedrag Selectiebijdrage (87,50) opgenomen. Met ingang van dit seizoen is het kledingpakket uitgebreid en is de bijdrage hoger, te weten 100 euro. Met een extra brief die deze week naar de betreffende leden wordt gestuurd, wordt u vriendelijk verzocht om het resterende bedrag van 12,50 euro over te maken op het rekeningnummer van Dossiers Online NL12 ABNA 053 22 97 059 onder vermelding van het lidnummer (van uw zoon).

U kunt de volledige contributiebedragen ook zien elders op de website (https://www.spartaan20.nl/contributie/).

Als u vragen heeft met betrekking tot de betaling van bovenstaande, dan kunt u terecht bij de Contributie-administratie van Spartaan’20 via contributie@spartaan20.nl.

het bestuur