NieuwsNieuws 2021/2022

Lees de brief van het bestuur van de Club-Van-100

Ontmoet en Groet!

We melden het maar vast, zodat u ruim de tijd heeft om uw aanwezigheid te regelen.

= = = = = = = = = = 

Beste leden van de Club-Van-100,

Hierbij nodigen wij u uit voor een volgende “Ontmoet & Groet” tussen de leden van de Club van 100 en Spartaan ‘20 op zondag 3 april 2022.

Voorafgaand aan de wedstrijd van het 1e senioren elftal van dit seizoen tegen FC Boshuizen 1 nodigen wij u, vanaf 13.00 uur, uit in de bestuurskamer van Spartaan ’20.

Er is deze dag ook nog iets te vieren, Enes Ozturk heeft zijn 100ste wedstrijd voor het 1e gespeeld en wordt voor zijn trouwe “inzet” in het zonnetje gezet.

Daarnaast kunnen we nog napraten over het 100-jarig Jubileum van Spartaan ’20 en onze schenking van € 5000

Natuurlijk blijven wij verder sparen voor nieuwe investeringen voor Spartaan ‘20

Uiteraard hebben wij daarvoor uw donatie nodig !

U kunt voor het lopende seizoen  (2021/2022) uw contributie gerust overmaken

(minimaal € 25 p.p.).

Onze penningmeester verwelkomt uw bijdrage graag op:

IBAN: NL 53 INGB 0703 3337 47 t.n.v. T.A.M. van Zevenhuijzen
Het jaar 2021 was een bijzonder en belangrijk jaar. In 2020 bestond Spartaan‘20 100 jaar!

Helaas moest de feestelijke Jubileumviering diverse keren worden uitgesteld.

Op 23 oktober jl. hebben wij het eindelijk kunnen vieren en de Club van 100 heeft toen de waardecheque  van € 5000 overhandigd. Spartaan’20 was er reuze blij mee!

Hoe staat het nu met Spartaan’20 en wat zouden wij komend jaar voor de vereniging kunnen betekenen? We praten er graag met u over op zondag 3 april aanstaande!

In afwachting van uw komst, met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Club van 100,

Annemarie Stukart

  = = = = = = = = = =
Dit bericht wordt nog een paar keer herhaald!