NieuwsNieuws 2021/2022

Brief aan de leden van de Club-Van-100,

Zondag 3 april jl. hebben wij weer een gezellig samenzijn gehad met de donateurs van de Club-Van-100, wat staat voor Club-Van- (minimaal) 100 (leden)

Op de “Ontmoet & Groet” waren circa 25-30 leden aanwezig. Na de voetbalwedstrijd tegen FC Boshuizen hebben wij een korte vergadering belegd.  Wij hadden besloten dit seizoen € 4000 te schenken van de € 8000, die wij op dit moment in kas hebben.

Van het bestuur van Spartaan ’20 hadden wij begrepen, dat zij het liefst een bijdrage bij het nieuwe en vooral veilige kassasysteem Twelve  (totale kosten € 11.500) op prijs zouden stellen.

Het nieuwe kassasysteem gaat er op termijn voor zorgen, dat er sprake is van contactloos betalen en is ook direct gekoppeld aan de boekhouding.

De leden hebben unaniem gekozen om de € 4000 dan ook toe te kennen voor deze investering, voor dit mooie en vooral veilige doel.

Natuurlijk blijven wij verder sparen voor nieuwe investeringen voor Spartaan ’20, zodat wij in het voorjaar van 2023 wederom een schenking kunnen doen.

Uiteraard hebben wij daarvoor uw donatie nodig!

U kunt voor het lopende seizoen  (2021/2022) uw contributie gerust overmaken (minimaal € 25 p.p.). Onze penningmeester verwelkomt uw bijdrage graag op:
IBAN: NL 53 INGB 0703 3337 47 t.n.v. T.A.M. van Zevenhuijzen

Op dit moment heeft de Club-Van-100 circa 80 leden, waarvan nog niet iedereen zijn donatie heeft voldaan. Binnenkort gaat de penningmeester u ook persoonlijk benaderen. Wij blijven streven naar 100 leden en hopen ook dat wij meer donateurs mogen aantrekken.

Na ruim 2 jaar was het fijn elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Dit jaar zijn wij voornemens zo’n 2 tot 3 keer een bijeenkomst op zondag tijdens een thuiswedstrijd te organiseren.

De volgende bijeenkomst willen wij mogelijk (onder voorbehoud) op zondag 5 juni a.s. (de laatste wedstrijd van dit seizoen) houden.

Rob Michielsen heeft, namens het bestuur, een woord van dank gericht aan de leden van de Club van 100.

In het vertrouwen hiermee een wens in vervulling te hebben laten gaan,

met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Club van 100,
Annemarie Stukart