NieuwsNieuws 2021/2022

Brief aan de leden van de Club-Van-100,

Aan de leden van de Club van 100,

Zondag 3 april hadden wij voor, tijdens en na de wedstrijd tegen FC Boshuizen een gezellig samenzijn met circa 30 donateurs van onze Club van 100. Na de wedstrijd werd een korte vergadering belegd en besloten dit seizoen € 4.000 te schenken aan het bestuur van Spartaan’20.

Het bestuur wenste de bijdrage te besteden aan het nieuwe en vooral veilige kassasysteem Twelve (totale kosten € 11.500). Het nieuwe kassasysteem gaat er voor zorgen, dat er sprake kan zijn van contactloos en uiteindelijk zelfs cashless betalen en het systeem is ook direct gekoppeld aan de boekhouding. De op 3 april aanwezige leden van de Club van 100 hebben unaniem gekozen om de € 4.000 toe te kennen voor deze investering. Inmiddels hebben wij het bestuur van Spartaan ’20 onze schenking aangeboden en het bestuur is hier uiteraard heel erg blij mee en dankbaar voor.

Natuurlijk blijven wij verder sparen voor nieuwe investeringen voor ons Spartaan’20, zodat wij in het voorjaar van 2023 wederom een schenking kunnen doen. Uiteraard hebben wij daarvoor uw donatie nodig. Voor het lopende seizoen (2021/2022) zijn er nog enkele donateurs die nog niet hun bijdrage hebben voldaan (minimaal € 25 p.p.). Onze penningmeester verwelkomt uw bijdrage graag op:

IBAN: NL 53 INGB 0703 3337 47 t.n.v. T.A.M. van Zevenhuijzen

Op dit moment heeft de Club van 100 80 leden Wij blijven streven naar 100 !

Na ruim twee jaar was het fijn elkaar op 3 april jl. weer te kunnen ontmoeten. Dit kalenderjaar zijn wij voornemens nog een tweede bijeenkomst tijdens een thuiswedstrijd van Het Eerste te organiseren. Voor het zomerreces gaat dit helaas niet meer plaatsvinden. De eerder genoemde datum van 5 juni is vanwege het Pinksterweekend helaas niet mogelijk. Het volgende gezellige samenzijn houdt u dus tegoed. Dat wordt natuurlijk een bijzondere gelegenheid, want dan is de zaterdag de speeldag van Het Eerste!

Wij wensen u een mooie, vrije en zonnige zomer toe!

Namens het bestuur van de Club van 100,

Annemarie Stukart