nieuwe secretaris

In de ledenvergadering in oktober 2019 trad de secretaris af en was er nog geen nieuwe kandidaat. Het bestuur heeft er de tijd voor genomen om een goede invulling te kunnen geven aan de bemensing van deze zware post. De heer Lesley Bakboord is bereid gevonden deze functie in het dagelijks bestuur op zich te…