Corona update-1

Corona-maatregelen Het bestuur heeft kennis genomen van de door de regering op 15 maart afgekondigde aanvullende maatregelen. De besluiten worden uiteraard volledig opgevolgd. Concreet betekent dit dat onze accommodatie tot nader order nu volledig blijft gesloten voor activiteiten. Bestuur en jubileumcommissie hebben zich beraden over de ontstane situatie. Voorlopig zijn geen alternatieven vastgesteld voor de…