Helaas is het door de vele activiteiten van de afgelopen tijd moeilijk gebleken om een goed georganiseerd vrijwilligersfeest te organiseren. En aangezien we het voor ons vrijwilligerskorps graag goed doen, heeft het bestuur besloten om het vrijwilligerfeest in september te organiseren.

De precieze datum laten we nog even van een paar factoren afhangen maar zodra die bekend is kunt u het natuurlijk op de site lezen. Alle vrijwilligers zullen via een schrijven worden uitgenodigd voor deze feestelijke gebeurtenis.

Voor nu wensen wij u een fijne vakantieperiode en we zien u graag terug tijdens een van onze activiteiten aan het begin van het seizoen.

De eerste grote activiteit is het Maasstad Toernooi dat dit jaar op 15 en 16 augustus.
Graag tot dan!!