Jong duo met nieuwe ambities gaat Dik van Zevenhuijzen opvolgen

Al bijna een jaar geleden heeft Dik van Zevenhuijzen kenbaar gemaakt in 2015 af te treden als voorzitter van onze vereniging. Vanaf 1984 maakte hij bijna onafgebroken deel uit van het bestuur en leidde hij in de zwaarste bestuursfuncties mede de vereniging. Een commissie onder leiding van oud-voorzitter Ed Goverde heeft in opdracht van het bestuur gezocht naar kandidaten voor het voorzitterschap, een rapport opgesteld en haar voorstel gedaan aan het bestuur.

Het nieuwe gezicht dat Spartaan’20 moet gaan leiden: het zijn er feitelijk twee. In de ledenvergadering op 30 september a.s. zullen Leandro Lopes en Dingeman Ooms door het bestuur worden voorgesteld als nieuwe voorzitter respectievelijk vice-voorzitter. Zij zullen gezamenlijk de bestuurlijke leiding van de vereniging op zich gaan nemen en aan het hoofd staan van een kernbestuur. Het bespreken van de voortgang en knelpunten op hoofdlijnen en het ontwikkelen van visie en beleid op de opgaven die er voor de komende jaren liggen, dat is hun belangrijkste taak. Uiteraard zal het nieuwe voorzittersduo dit doen vanuit het juiste verenigingsgevoel en met voortdurende aandacht en respect voor alle medewerkers en vrijwilligers, op wier volledige steun zij rekenen. In deze zware taak kan het duo rekenen op de volledige steun van drie voormalige voorzitters. Daarnaast gaat Hans Spierings, met zijn grote bestuurlijke ervaring binnen en buiten de vereniging, een adviserende functie bekleden. ‘Samen de club besturen’, dat is mĂ©Ă©r dan wat zij tweeĂ«n samen kunnen doen, daar hebben ze alle Spartanen bij nodig!

Met deze belangrijke bestuurlijke verandering breekt ook een nieuw tijdperk aan in onze vereniging. Op weg naar het 100-jarig bestaan in 2020 staan we voor nieuwe uitdagingen. De accommodatie is de afgelopen jaren op orde gebracht en daar kunnen we voorlopig vele jaren mee vooruit. Doorgroeien in kwantiteit en kwaliteit, daar gaat het de komende jaren om. Met onze accommodatie moeten we een club van 1000 leden kunnen zijn. De sterke jeugdopleiding blijft natuurlijk een pijler, grote uitdaging is om nu ook met senioren (zondag Ă©n zaterdag) stappen omhoog te maken binnen enkele jaren. Om dat te bereiken gaat het niet alleen om zaken binnen de lijnen. In de hele organisatie is het goed om taken, werkwijzen en bevoegdheden eens uitgebreid tegen het licht te houden en te kijken waar zaken kunnen en moeten worden verbeterd. Spartaan’20 heeft bij de buitenwacht een prima naam en daar mogen we trots op zijn. Niettemin, “goed kan altijd beter”. Aan Rotterdam Sportsupport, de ondersteuningsorganisatie van verenigingen in Rotterdam, hebben we gevraagd ons te helpen de verbeterpunten voor de komende jaren te formuleren. Bij de start van het nieuwe seizoen in september ligt er een plan dat voor ons nieuwe voorzittersduo een flinke steun in de rug moet zijn om hun zware taak met ieders hulp te gaan uitvoeren. In september kan u als leden zich in de algemene ledenvergadering uitspreken. Uiteraard lopen Leandro en Dingeman zich al warm en zullen zij vooruitlopend op hun officiĂ«le benoeming al aan de slag zijn, zoals ze dat overigens ook al de afgelopen jaren met veel energie hebben gedaan in hun huidige bestuurlijke functies.