Vertrouwenspersoon aangesteld

Spartaan’20 is in 2017 samen met Rotterdam Sportsupport gestart met het zogenoemde Sportplus-traject, om zich na het voldoen aan de hiervoor geldende voorwaarden Sportplusvereniging te mogen gaan noemen. Een Sportplusvereniging onderscheidt zich onder andere met succesvolle maatschappelijke activiteiten en een gezonde organisatorische en sociale huishouding.

EĂ©n van de voorwaarden voor het verkrijgen van de Sportplus-status is ook het hebben van een vertrouwenspersoon in de vereniging. De vertrouwenspersoon moet de gelegenheid voor persoonlijke benadering bieden aan leden die moeilijke, vereniging-gerelateerde zaken willen bespreken.

Het gaat om het bestrijden van incidenten die niet thuis horen op het veld, in de kleedkamer of op andere plaatsen van de vereniging, die we allemaal moeten willen elimineren uit onze verenigingen.

Ongewenste omgangsvormen noemen we dat, maar wat zijn dat?

We kunnen dan vooral denken aan:

  • agressie en geweld
  • discriminatie
  • pesten en/of treiteren
  • roddelen en/of negeren
  • verbale of fysieke intimidatie
  • seksuele intimidatie

Ook Spartaan’20 vindt het belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben die dergelijke misstanden helpt te bestrijden en te voorkomen. Hierdoor tonen we dat we net als veel andere verenigingen werken aan het bevorderen en het behouden van een veilig verenigingsklimaat.

Wat is en doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, benaderbaar voor alle leden en bezoekers van de vereniging. Klachten en problemen over omgangsvormen zoals hierboven omschreven, kunnen op een vertrouwelijke wijze worden besproken en behandeld.

In ‘lichte’ gevallen is het natuurlijk altijd goed om eerst zelf contact op te nemen met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger en/of helpt het aanspreken niet, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?

Als vertrouwenspersoon binnen Spartaan’20 is aangesteld mevrouw DaniĂ«lle van Oeveren. U kunt mailen naar DaniĂ«lle van Oeveren via het volgende adres: vcp@spartaan20.nl. Zij neemt dan zelf contact met u op.

Voor alle duidelijkheid: voor zaken van normale aard waarvoor bestuur en commissies in de dagelijkse gang van zaken taken en verantwoordelijkheden hebben, blijven die hiervoor de weg om te bespreken.