Rotterdamse sportverenigingen kunnen eenmaal per jaar opgaan voor het Sportpluspredicaat. Een onafhankelijke commissie toetst of de vereniging hiervoor in aanmerking komt. Hierbij wordt gekeken naar onder meer vitaliteit, maatschappelijk ondernemerschap en of de vereniging een veilig en pedagogisch sportklimaat heeft. Afhankelijk van de score ontvangen de verenigingen een predicaat voor Ă©Ă©n, twee of vier jaar. Onze vereniging heeft in 2017 deze toetsing positief doorstaan!

Sportplus staat voor vitale, goed georganiseerde Rotterdamse sportverenigingen met een veilig sportklimaat, die een brede maatschappelijke rol vervullen. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van sportactiviteiten voor bijstandsgerechtigden of voor mensen met een beperking. Rotterdam Sportsupport ondersteunt deze verenigingen bij hun maatschappelijke inzet.

Maandag 15 januari ontving onze voorzitter Leandro Lopes samen met de vertegenwoordigers van nog zes andere sportverenigingen het certificaat uit handen van wethouder Adriaan Visser.

Wethouder Visser benadrukte nog eens hoe belangrijk de breedtesport is voor de stad en hoe trots hij is op de sportverenigingen. Over Sportplusverenigingen zegt hij: ‘Sportplusverenigingen zijn onmisbare partners voor de uitvoering van het sportbeleid van Rotterdam. Sportplusverenigingen helpen Rotterdammers en de stad vooruit.’ Er zijn nu totaal 29 Sportplusverenigingen in Rotterdam, waarvan 6 voetbal waaronder wij dus!