In Memoriam  Thomas Johannes Bezem

Op 5 maart overleed op 87-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid Thom Bezem. Hij was van 1961 tot 1981 actief verbonden aan de vereniging en vervulde in die periode vele functies. Bestuurslid van 1965 tot 1969, actief in de Pers&Propagandacommissie tussen 1962 en 1976, lid van de bouwcommissie 69-71, poolcommissie 65-69 en kampcommissie 69-73. Thom Bezem was ook een aantal jaren hoofdleider op Kamp Ahoy. En zeker mogen we niet vergeten ook de vele jaren die hij samen met echtgenote Carla bardiensten deed.

Thom Bezem

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen alle sterkte om dit verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is er op donderdag 10 maart van 11.30 tot 12.00 uur in Uitvaartcentrum De Palm aan de Palmentuin 73 te IJsselmonde. De uitvaart is eveneens op 10 maart om 12.45 uur in de RK Kruisvindingskerk aan de Beukendaal 2 te Vreewijk, waarna aansluitend om ca. 14.30 uur de begrafenis plaatsvindt op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge 50.