NieuwsNieuws 2018/2019

Multisportvereniging Spartaan

Feyenoord wordt binnenkort een multisportvereniging door diverse, nu nog zelfstandige clubs onder de vlag van Feyenoord te brengen. Doel van dit alles is onder andere om voor meer verbinding te zorgen tussen mensen met verschillende achtergronden binnen de wijk Feijenoord en op Rotterdam-Zuid.

Veel van onze leden zullen het niet weten, maar ooit was ook Spartaan een grote multisportvereniging. We waren in 1920 natuurlijk opgericht om te voetballen, maar reeds in 1928 werd, op verzoek van het Bisdom, ook een gymnastiekafdeling opgericht. Later werd dit de Afd. Turnen. Een van de eerste leden was Bas van Dongen, die een groot voetballer en trainer werd van ons 1e voetbalelftal. Ook werd hij in 1934 de jongste secretaris ooit in ons bestuur (18 jaar), decennia lang hoofdredacteur van het clubblad en clubarchivaris en natuurlijk ook 25 jaar lang voorzitter. Eveneens in 1934 werd de Afdeling Atletiek opgericht en werd studie gedaan naar de belangstelling voor Wandelen en Zwemmen. De Afd. Atletiek hield het maar even vol door gebrek aan leden. Van alle activiteiten van de diverse Spartaanafdelingen werd verslag gedaan in het clubblad SANO (Spartaan Algemene Nieuws Omroep). De diverse afdelingen behielden hun eigen bestuur, maar er kwam vanaf 1934 een overkoepelend Hoofdbestuur. (In 1942 zou de naam van het Hoofdbestuur veranderen in De Sportraad).

Inmiddels organiseerde Spartaan met een Afdeling Toneel/Cabaret ook veel voorstellingen door eigen leden en lokaal bekende artiesten. Deze activiteiten leverden vooral veel donateurs op. Een uitvoering van de revue “Hup nou Spartaan”, met medewerking van symfonieorkest Feijenoord en accordeonvereniging L.M.O., trok in 1934 wel 834 toeschouwers naar het gebouw van de St.-Josephgezellen aan het Stationsplein, terwijl nog honderden teleurgesteld moesten worden.
In 1940 stelde voorzitter Recourt voor om bij Spartaan ook een Afd. Hockey op te richten. Er kwam pas in 1945 een dames- en een herenafdeling, die uiteindelijk ging spelen op Varkenoord. In 1942 bleek dat er ook belangstelling was voor de oprichting van Afd. Cricket en Tennis en (opnieuw) Atletiek. In 1946 kwam er weer een Spartaanafdeling bij, namelijk de Afd. Kegelen, die startte met 15 leden. Ook de Afd. Handbal zag het levenslicht. In 1956 werd de Afd. Wandelen opgericht en er was ook al een Afd. Zwemmen en (weer) een Afd. Atletiek actief. Inmiddels was in 1951 de Afd. Hockey (na 6 jaar) opgeheven.

In het seizoen 1958-1959 was sprake van een inmiddels behoorlijk uitgegroeide, succesvolle multisportvereniging met de Afdelingen Voetbal, Turnen, Zwemmen, Handbal, Atletiek, Wandelen, Kegelen, Tennis en Judo. RKSV Spartaan’20 had ruim 2000 leden! Binnen onze voetbalvereniging volgde in 1972 nog wel uitbreiding met een Afd. Zaalvoetbal en een Afd. Damesvoetbal.

Uiteindelijk werden alle niet-voetbalafdelingen van Spartaan’20 zelfstandige verenigingen. De voetbaltak was erg groot geworden en had ook genoeg aan de eigen besognes. De Sportraad (hoofdbestuur) verdween en ook sommige afdelingen, nu dus zelfstandige verenigingen, moesten stoppen wegens gebrek aan leden.

De tijd van multisportvereniging RKSV Spartaan’20 was lange tijd een succes voor onze club en misschien dat aftredend voorzitter Bas van Dongen daarom in 1970 terugdacht aan die periode en hardop nadacht “over een omni-vereniging waarbinnen alle familieleden kunnen sporten en waarbij we mogelijk kunnen beschikken over een eigen sporthal, zwembad en tennispark”. De toekomst zal leren wat nog op ons pad ligt!

Andre Tolenaar

= = = = =
Bijgaande foto’s zijn bijna op hetzelfde moment gemaakt. In 1960 werd – voor het 40-jarig jubileum – door Spartaan Atletiek een estafetteloop gehouden van gebouw Sarto (hier werd Spartaan opgericht) naar de Oldegaarde. Als laatste loper bracht atletiektrainer Wim Petterson de fakkel tot bij het herdenkingsmonument.

Op de foto’s zijn een paar takken van de organisatie zichtbaar, zoals judo, wandelsport, atletiek, turnen en voetbal.