Onze vereniging zoekt kandidaten voor de functie Verenigingsmanager, een betaalde functie voor 20 uur per week. Binnenkort wordt de oproep extern geplaatst. Maar wij willen in eerste instantie graag vanuit/via de eigen kring van leden aan kandidaten de gelegenheid bieden om te reageren. De functiebeschrijving is als volgt:

Aard en omvang van de functie:
Spartaan’20 is een amateurvereniging die prestatief en recreatief voetbal op amateurniveau combineert. Het ledenbestand is een afspiegeling van de bevolking van Rotterdam. Op ruim 750 leden zijn er 520 jeugdleden. Het eerste elftal (zondag) speelt eerste klasse. De hoogste jeugdteams spelen in landelijke divisies.
Binnen Spartaan’20 zijn er meer dan 200 vrijwilligers actief, waaronder veel ouders van jeugdleden. Ter ondersteuning van de taken die deze vrijwilligers op zich nemen, zijn wij op zoek naar een verenigingsmanager (0,5 fte) om de organisatie te ondersteunen op zaken waaraan nu niet (voldoende) wordt toegekomen. Het is niet de bedoeling dat er taken van vrijwilligers worden overgenomen.

Doelen die van toepassing zijn op deze functie zijn de volgende:
– uitbreiding samenwerking met het bedrijfsleven in Rotterdam
– optimalisatie samenwerking met leveranciers en partners
– realisatie groei ledenbestand naar 1100 leden en met name uitbreiding aantal seniorenteams vooral op zondag
– optimalisatie gebruik subsidieregelingen
– incidentele projecten
– uitbreiding samenwerking scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs
– uitbreiding gebruik accommodatie in daluren

Doel van de functie:
Het ondersteunen van Spartaan’20 bij het professionaliseren van de organisatie in de vereniging en het helpen financieel gezond houden van de club

De kerntaken zijn:
– zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven, waarvan Spartaan’20 financieel en relationeel sterker wordt
– ondersteunen / onderhouden van reeds bestaande samenwerkingsverbanden
– onderhandelingen met leveranciers en partners en het zoeken naar nieuwe verbanden
uitbreiding van het aantal senioren die zijn betrokken bij de club; te denken valt aan ouders van jeugdleden, bedrijvencompetities, voetbal buiten KNVB-verband op zondagochtend en vrijdagavond, samenwerking met de sportschool die in hetzelfde gebouw is gevestigd, enz.
– het identificeren van nog niet benutte subsidieregelingen
– incidentele projecten uitvoeren zoals ondersteuning bij de invoering van een nieuw administratief systeem, invoering van een VOG verklaring, enz.
– contact onderhouden met scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs
– functioneren als stagebegeleider voor stagiaires van opleidingen van uiteenlopend niveau
– het gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen en suggesties aan het bestuur van Spartaan’20 in het verenigingsbeleid en/of de vertaling ervan naar de uitvoering

Het profiel:
HBO werk- of opleidingsniveau: Vrijetijds- of Sportmanagement, SPECO, CommerciĂŤle Economie of een andere opleiding waarbij organisatie, communicatie en management centraal staan.

De kandidaat moet aantoonbaar beschikken over:
• goede communicatieve eigenschappen
• ervaring met het verenigingsleven
• projectmatig inzicht en organisatietalent
• aantoonbare affiniteit met voetbal (en breder ‘sportminded’)
• een flexibele instelling
• goede schriftelijke vaardigheden
• maatschappelijk betrokkenheid

Aanbod:
Wij bieden een afwisselende baan in een sportieve, informele omgeving. Het maandsalaris ligt tussen de € 2.000,- en € 2.750,- bruto op basis van voltijd.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging als de doelstellingen worden gehaald. De beoogde startdatum is 1 maart 2018.
Kandidaten krijgen tot 31 januari de gelegenheid per email een sollicitatie te richten aan het bestuur van Spartaan’20, t.a.v. Peter Huisman. Deze email moet worden verstuurd naar info@spartaan20.nl.