NieuwsNieuws 2022/2023

Ook op onze accommodatie zijn uiteraard AED-apparaten aanwezig. Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar als zich toch een hartstilstand zou voordoen op ons complex, is het wel belangrijk dat er ook mensen zijn die weten hoe ze eerste hulp bij hartstoring moeten geven.

Het is fijn te kunnen melden dat vorige week 14 mensen de AED reanimatie-training hebben gevolgd en afgerond. Bedankt voor deze belangrijke inzet!