Het was al enkele maanden bekend, maar nu is de voorzitterswissel er dan echt. Op een overigens matig bezochte ledenvergadering droeg Dik van Zevenhuijzen na een periode van 6 jaar voorzitterschap (en totaal 31 jaar bestuur!) de hamer definitief over aan jongeling Leandro Lopes, die sinds enkele jaren de portefeuille technische zaken had en nu de zware taak krijgt om de vereniging te leiden. Zijn benoeming werd met applaus bekrachtigd, onder de vaststelling dat hij het natuurlijk niet alleen kan en steun van ieder nodig heeft. Tegelijk werd als zijn ‘running mate’ Dingeman Ooms benoemd tot vice-voorzitter. Laatstgenoemde draagt de functie van secretaris over aan Marjolein Houkes en Rob Michielsen werd herbenoemd als penningmeester. Frans de Wit nam na 26 jaar bestuurslidmaatschap afscheid maar blijft wel actief in zijn werkzame rol in het accommodatiebeheer. En tenslotte trad ook Jan Akkerman terug als bestuurslid.

Op 9 oktober a.s. wordt een gezellige afscheidsavond aangeboden aan Dik van Zevenhuijzen en Frans de Wit als dank voor hun enorme staat van dienst als bestuurslid. De leden ontvangen hiervoor via de mail nog een uitnodiging.

?????????????