Nieuwe Bridge-leden weer welkom !

Afgelopen maandag 5 september is de bridgeclub van Spartaan’20 weer met zijn jaarlijkse competitierondes gestart. De bridgeclub bestaat in zijn huidige samenstelling inmiddels een jaar. In september 2015 is de fusieclub opgericht. Spartaan’20 had toen een steeds kleiner wordend bridge-ledenbestand en Seniorenbridge Zuidwijk was op zoek naar een nieuwe locatie en vond een warm welkom in de kantine van Spartaan’20.

Wekelijks op de maandagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur wordt er in 3 lijnen gekaart, in de A- B- en C-lijn van verschillende sterkte. Vanwege het stoppen en wegvallen van diverse leden is er weer plaats voor de recreatieve, geoefende en fanatieke bridgers. Gezelligheid staat uiteraard voorop. Na afloop van de bridgemiddag wordt het groepje dat gezellig even blijft nakaarten steeds groter!

kaarten bridge

Heeft u zin om ook eens te kijken of in te vallen op de maandag, dan kunt u zich aanmelden bij Marina Rotteveel ( cem1509@hotmail.com of telefonisch 010-4293684 / 06-23992687) of bij Anja Cox (anjacox@hotmail.com of telefonisch 010-4790416 / 06-33848103)