NieuwsNieuws 2017/2018
Beste leden, ouders,
Het bestuur is altijd bezig om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen onze organisatie kunnen worden verbeterd. Ook het innen van de contributie is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunende partij, die ervoor zorgt dat het innen van de contributie makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).
Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die u ontvangt, kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd via automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers van de contributie-administratie. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming = AVG).
Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect, kunt u altijd terecht bij de contributie-administratie (mail dan naar contributie@spartaan20.nl). Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn, staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Spartaan’20