Aan alle leden en ouders,

Het bestuur heeft kennisgenomen van de verschillende berichten in de media omtrent de kunstgrasvelden. Vrijdag jl verscheen een bericht van de bandenbranchevereniging VACO, die meldde dat naar aanleiding van haar onderzoek is gebleken dat er geen direct gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Zondag was er het bericht van de NOS, waarin wordt gesteld dat op een groot aantal velden sprake is van een grotere concentratie aan kankerverwekkende stoffen dan de norm die in consumentenproducten is toegestaan. Of er gevaar bestaat voor de gezondheid, wordt in het midden gelaten. Wel worden enkele voorzorg-aanbevelingen gedaan met betrekking tot het gebruik.

Het bestuur blijft alle berichtgeving op de voet volgen en neemt uiteraard zijn verantwoordelijkheid naar de leden. We hebben voor onze velden een test van de korrels aangevraagd en werken eraan om hiervan zo spoedig mogelijk een uitslag te kunnen geven. Vooralsnog is het standpunt van de Gemeente Rotterdam, als eigenaar van de velden, en van de KNVB ongewijzigd. Het bestuur volgt dat standpunt om de velden vooralsnog onbeperkt te blijven gebruiken. Wel attenderen we nogmaals op de voorzorg-adviezen om na elke wedstrijd en training te douchen en de kleding te wassen, iets dat we overigens altijd al verplicht stellen.

het bestuur.