Het bestuur van Spartaan’20 heeft kennis genomen van de uitspraken die worden gedaan in het televisieprogramma Zembla op 5 oktober jl. over de veiligheid van kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels. Spartaan’20 beschikt over twee van dit soort velden, die beide zijn goedgekeurd door de KNVB en de gemeente Rotterdam.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt: “Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.”

Gedateerd 7 oktober ontvingen wij van de wethouder Sport van Rotterdam een brief met de volgende inhoud:

Geacht bestuur,

Op woensdag 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Zembla richtte zich daarbij op velden waarbij gebruik is gemaakt van rubbergranulaat als instrooimateriaal. Aangezien ik me kan voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen oproept, wil ik u graag informeren over de situatie in Rotterdam.

Het RIVM heeft op basis van onderzoek geadviseerd dat het gezondheidsrisico bij het gebruik van rubbergranulaat gering is. Het RIVM concludeert dit aan de hand van verschillende onderzoeken die door hen zelf, maar ook door lokale overheden zijn uitgevoerd. Zowel het RIVM als de KNVB zien in de beschikbare onderzoeken geen aanleiding om aan te nemen dat er gezondheidsrisico’s zouden zijn voor sporters. De KNVB heeft, naar aanleiding van de uitzending van Zembla, het RIVM verzocht om nog eens kritisch naar haar eigen onderzoek te kijken en indien nodig vervolgonderzoek te doen.

Momenteel loopt in opdracht van de Europese commissie ook een ander onderzoek naar de samenstelling van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2017 verwacht.

Indien de nieuwe onderzoeken aanleiding geven tot andere conclusies, dan nemen wij als stad natuurlijk passende maatregelen aangezien de gezondheid van onze sporters voorop staat. De komende periode houden we nauw contact met onze partners KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Als extra informatie voor u en uw leden stuur ik u nog een bijlage met veel gestelde vragen, opgesteld door het RIVM. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u zich richten tot infosenc@rotterdam.nl.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geĂŻnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Visser, wethouder Sport

Het bestuur van Spartaan’20 wacht resultaten van eventuele verdere onderzoeken af en ziet op dit moment geen aanleiding om anders te vinden dan het RIVM en de gemeente Rotterdam bij monde van de wethouder Sport. Het betekent vooralsnog dat trainingen en wedstrijden op deze velden doorgang blijven vinden.