Een van de belangrijkste zaken in onze vereniging betreft het reilen en zeilen in de kantine. Het is dĂ© ontmoetingsplaats voor de leden, ouders en supporters. Én het is de plaats waar we ook onze gasten zich welkom willen laten voelen. Voor alles wat met het functioneren van de kantine heeft te maken, is onze kantinecommissie in de uitvoering verantwoordelijk. Gemotiveerde mensen afkomstig vanuit verschillende richtingen in onze vereniging zitten in deze commissie. Het bestuur is erg blij dat we deze commissie met enkele nieuwe gezichten hebben kunnen versterken. Corrie Plinck, Thea Ooms en Joke Vrauwdeunt lopen al wat langer mee in het kantinevak en krijgen in de commissie versterking van Ria Tuinstra, Martine Kraan, Danielle van Oeveren en Lisa Lopes.
Ria is al enige tijd actieve vrijwilliger achter de bar en gaat Corrie helpen met de planning en administratie.
Martine is een bekend Spartaan-gezicht, bijna ‘op het veld geboren’ en heeft intussen al vele helpende uurtjes achter zich als vrijwilliger. Ze gaat Thea assisteren met de inkoop van ons assortiment.
Danielle en Lisa zijn al actief als barmedewerkers en nemen de leiding in de totale coördinatie. Ze gaan zich inzetten om met een frisse blik met vernieuwende ideeën over de kantine te komen. Joke zal als intussen ervaren vrijwilliger in algemene zin ondersteuning geven.
We wensen ze natuurlijk succes met hun werkzaamheden, ze rekenen op de steun van de vele andere vrijwilligers en hopen bovendien nog meer nieuwelingen achter de bar en in de keuken te mogen verwelkomen!

het bestuur