NieuwsNieuws 2018/2019

Jazeker, het duurt nog even maar de tijd gaat snel: over ruim een jaar, op 14 augustus 2020, bestaat onze club 100 jaar. Dat gaan we uiteraard volop vieren! Al enige tijd is een aantal Spartanen aan het werk met de eerste voorbereidingen. In dit bericht de stand van zaken Ă©n een oproep. Want veel  moet nog worden uitgewerkt en dat moet met zoveel mogelijk ‘denkers Ă©n doeners’ gebeuren! Het 100 jarig feest is en wordt immers van en voor ons allemaal!

 

Wat is er tot nu toe gedaan?

Sinds december is een aantal bijeenkomsten geweest met mensen uit verschillende generaties in de club. Mensen die de club al langer kennen en mensen die nog wat korter aan de club zijn verbonden, waaronder ook diverse ouders van jeugdleden. Met deze groep is een eerste grove schets gemaakt voor een feestprogramma.

 

De Jubileumcommissie

Vanuit de eerste bijeenkomsten is een vaste groep gevormd en aan het bestuur voorgesteld (en goedgekeurd) als de Jubileumcommissie-2020. Deze commissie heeft tot taak gekregen het feestprogramma 2020 verder uit te werken en op te tuigen en hiervoor alle inzet te plegen die zij nodig acht. De samenstelling van de commissie is op dit moment als volgt, wellicht volgt er nog een enkele aanvulling:

Ed Goverde (voorzitter)

Lesley Bakboord (secretaris)

Dik van Zevenhuijzen (penningmeester)

Jan Akkerman

Daan Kraan

Matthijs van Muijen

Ronnie Silvis

Ricardo Willemse

Hans Spierings (bestuurslid).

 

Hoofdlijnen van het programma

Er is voor gekozen om 2020 voor een groot deel in het teken van het 100-jarig bestaan te plaatsen. Dit betekent een viering die wordt uitgesmeerd over bijna negen maanden, van januari tot en met september, met in iedere maand een of meer activiteiten. Met ‘voor iedereen wat’!

We beginnen op 1 januari 2020 tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie met de presentatie van het gehele programma en een speciale activiteit met oud-1e elftallen. In de maanden hierna tot aan de zomer 2020 volgen onder andere een ‘voetbaltheater/quiz’, een openingsfeestavond, bridgedrive, toernooien voor jeugdteams en scholen en een familiedag-zeskamp.

In augustus 2020, middenin de zomervakantie, zal een symposium en de officiĂ«le receptie worden gehouden en is er uiteraard ook een grote reĂŒnie voor leden en oud-leden. En natuurlijk wordt er gewerkt aan het spelen van een heuse jubileumwedstrijd door het 1e elftal.

De jubileumviering zal worden afgesloten in het eerste weekend van september met een jeugd-speldag en een slotfeest voor de gehele vereniging.

Natuurlijk gaan we later alle data en details nog bekendmaken!

 

Hulp gevraagd!

De commissie kan het uiteraard niet alleen. Vele helpende handen zullen nodig zijn. En het moet ook een feest van ons allemaal worden! Alle commissieleden hebben de coördinatie van enkele activiteiten op zich genomen en zullen per activiteit een werkgroepje om zich heen vormen. Daarvoor zijn en worden mensen gevraagd, maar als je mee wilt doen en ideeën hebt: aarzel niet en meld je aan! Bij een van bovenstaande namen of via jubileum2020@spartaan20.nl . Alle hulp is welkom.

Speciaal voor het verzorgen van de communicatie, bijvoorbeeld over hoe met de sociale media ook zo veel mogelijk oud-Spartanen te bereiken voor de reĂŒnie, kunnen we echt nog wel versterking en deskundigheid gebruiken. Heb je hier verstand van en lijkt het je leuk om een bijdrage hieraan te leveren, meld je dan aan via jubileum2020@spartaan20.nl .

 

Een jubileumboek

Bestuur en commissie vinden dat bij een 100 jarig bestaan een mooi boek past. Er is een voorlopige redactie gevormd die onder begeleiding van een professioneel eindredacteur/uitgever gaat werken aan de totstandkoming hiervan.

De inhoud van het boek, met veel foto’s uit de hele geschiedenis, zal vooral worden geschreven door mensen die de club en het archief heel goed kennen. Maar daarnaast is nog wel behoefte aan extra schrijftalent, vooral van iemand die de club van pakweg de laatste 10 ĂĄ 20 jaar goed kent. Bovendien zal er in het boek over een aantal thema’s worden geschreven, waarvoor je niet de hele geschiedenis zelf hoeft te kennen maar wĂ©l schrijftalent nodig hebt. Denk jij juist hieraan een bijdrage te kunnen leveren, meld je dan bij edgoverde@gmail.com .

Het boek moet in juli 2020 klaar zijn, zodat het op de officiële receptie kan worden aangeboden.

 

Tot zo ver deze eerste berichtgeving over óns jubileum 2020. Je gaat er de komende maanden steeds meer over horen. Én wij hopen natuurlijk op een enorme toestroom van helpers, het feest wordt dan van en voor ons allemaal!

Oh ja, nóg een oproep! We hebben nog geen speciaal logo bedacht voor 100 jaar Spartaan’20. Wie heeft een origineel idee? Stuur het in vóór 1 augustus a.s.! Wie weet siert jouw idee een jaar lang de Spartaan 2020 festiviteiten!

Voor nu: allemaal een mooie zomervakantieperiode!

 

de jubileumcommissie.