Afgelopen woensdag 8 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Het blijft jammer dat een te klein gedeelte van onze volwassen leden aanwezig is op zo’n bijeenkomst. Immers, we zijn een vereniging die op diverse gebieden wordt geleid als een bedrijf maar dan toch door een bestuur dat helemaal bestaat uit vrijwilligers. Mensen die veel tijd steken in ‘het besturen’ en daarover ook graag praten met hun leden, zeker op zo’n officieel moment als een ledenvergadering. Bijna 40 aanwezigen telden we.

Het bestuur deed verslag over het seizoen 2016/2017 en kreeg de goedkeuring en complimenten voor het gevoerde beleid. Sportief was er natuurlijk het hoogtepunt van het kampioenschap van het eerste (zo)elftal, financieel verliep het vorig seizoen ook naar tevredenheid met een klein positief resultaat van ruim 7.000 euro, dat uiteraard wordt toegevoegd aan de reserves. De begroting 2017/2018 werd gepresenteerd en goedgekeurd.

Tenslotte was er het punt bestuurssamenstelling/verkiezing:

Voorzitter Leandro Lopes en vice-voorzitter Dingeman Ooms waren reglementair aftredend, bleven beschikbaar en zijn herkozen.

Secretaris Marjolein Houkes is vanwege persoonlijke omstandigheden tussentijds teruggetreden. In haar plaats stelde het bestuur kandidaat de heer Brian Bruens.

Brian Bruens is 23 jaar en al een aantal jaren actief in ons jeugdkader. Een prima vernieuwing in het bestuur, de leden gingen akkoord met applaus.

Dat welkom-applaus gold eveneens voor het nieuw voorgestelde bestuurslid Anton Hijlkema.

Anton is sinds vorig seizoen de teammanager van de selectie en zal inhet bestuur de portefeuille senioren-zaken gaan vervullen.