Β 

Jeugdlid worden

Aanmelding als jeugdlid verloopt via een selectieprocedure!Β Stuur een e-mail bericht aanΒ proeftrainingspartaan20@gmail.com. U krijgt een ontvangstbevestiging.
Voor meer informatie over de verdere gang van zaken in de aanmeldingsprocedure, zie www.spartaan20.nl/lid-worden