Geachte mevrouw/mijnheer,

Op vrijdag 18 november 2016 vindt de jaarlijkse, feestelijke ledenavond van de Club van 50 plaats.Black&white
Wij nodigen u van harte uit op deze avond.
Het is gratis entrée en u krijgt een aantal consumptiebonnen.
Wij nodigen alle leden uit en stellen dus de avond ook open voor niet-leden van de Club van 50.

Het thema is “Black & White” met bijbehorende versiering en levende muziek!
Wij serveren gedurende de hele avond lekkere hapjes.
Neem dus gerust iemand mee en maak hen warm voor het donateurschap van de Club van 50!
Aanvang:  20.30 uur
Locatie:   kantine van Spartaan ‘20
Kleding advies:   “Black & White” (er zijn prijzen te verdienen !)

Uw komst is zeer gewenst.
Op deze avond zullen wij wederom een gespaard bedrag van onze donaties overhandigen aan het bestuur van Spartaan ’20.

Met vriendelijke groet,
Corrie Plinck,
Namens het bestuur van de Club van 50
e-mail: corrieplinck@hotmail.com
Uw contributie voor 2016-2017 kunt u nu al overmaken op nr: NL 53 INGB 0703 3337 47
t.n.v. Dik van Zevenhuijzen, penningmeester Club van 50.
Bereikbaar: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam
  ________________________________________________________________________________________________

Ik kom met 

perso(o)n(en) naar de feestavond van de Club van 50 op vrijdagavond 18 november 2016.
Naam, adres:_____________________________
Per post opsturen naar Corrie Plinck, secretaris.
Nachtegaalplein 24, 3082 NK Rotterdam of via e-mail: corrieplinck@hotmail.com