Wij ontvingen het bericht van het overlijden op 7 april jl van de heer Petrus Anthonius Degenkamp.

Piet Degenkamp, vader van dochter Dymph en zoons Peter en RenĂ©, had met echtgenote Loes vele jaren zijn florerende brood- en banketbakkerszaken aan de Oranjeboomstraat en de Polderlaan. Zoons Peter en RenĂ© voetbalden destijds in onze vereniging en dat volgde hij uiteraard op de voet. Bakkerij Degenkamp was ook vele, vele jaren de sponsor van de thuiswedstrijdtaarten en vele buffetten en dergelijke; de zoons traden later in de voetsporen van vader, als bakkers Ă©n als steun aan de club. Spartaan’20 denkt met grote dankbaarheid terug aan wat Piet met zijn gezin in velerlei opzicht voor de vereniging heeft betekend.

Piet is 90 jaar geworden. Zijn Uitvaartdienst is op zaterdag 15 april a.s. om 11.00 uur in de St. Augustinuskerk, Marijkesingel 24 te Barendrecht. De crematie vindt in stilte plaats.