In Memoriam Johan Nelemans
6 november 1938 / 14 augustus 2015

Na een lange periode van afnemende gezondheid is overleden Johan Nelemans, telg uit een echte Spartaan-familie die in het verleden veel voor de vereniging heeft betekend.
Johan kende twee lange periodes van lidmaatschap en activiteiten. Hij werd als 9-jarige lid van Spartaan en voetbalde tot zijn 27e. Beginjaren ’60 was hij ook jeugdleider en zat in de redactie van het clubblad. In 1965 stopte die periode maar bleef het wel Spartaan dat de klok sloeg: Johan werd zeer actief in Spartaan-handbal.

In 1983, toen zoon Ronald intussen was gaan voetballen, keerde Johan als lid terug aan de Oldegaarde en zette zich opnieuw vol in voor onze vereniging, in de voetsporen trouwens van zijn vader die van 1952 tot 1965 secretaris en penningmeester was. Johan werd senioren- en jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en in 1990 trad hij als voorzitter van de jeugdafdeling ook toe tot het hoofdbestuur, waarvan hij een aantal jaren deel uitmaakte. Tevens was Johan toen een aantal jaren hoofdleider van Kamp Ahoy en maakte hij deel uit van de jubileumcommissies in 1985 en 1990.

Gezondheidsperikelen gingen hem parten spelen en noopten hem afstand te nemen van de vereniging. We mochten hem nadien nog maar weinig ontmoeten, mede door zijn verhuizing naar Friesland. Johan was een ras-vrijwilliger die van aanpakken wist en zijn gewicht in goud waard is geweest voor de vereniging. Moge hij rusten in vrede en de familie de sterkte vinden om dit verlies te kunnen verwerken.

De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op donderdag 20 augustus om 14.30 uur in afscheidscentrum & crematorium Andringastate, It AldlĂąn 4, 9034 XB Marsum.
Wilt u schriftelijk uw medeleven betuigen, correspondentieadres: Ronald Nelemans, Berchein 27, 8702 CX Bolsward.