FamilieberichtenNieuwsNieuws 2023/2024Overlijdensberichten

13 augustus 1947        HENNY VOSSELMAN        29 november 2023

Lid van Verdienste van Spartaan’20 en onderscheiden met de Gouden KNVB-speld

Henny Vosselman: vrijwel Ă©lke jeugdspeler die lid werd sinds 1968 kende hem. En bovenal, Henny zelf kende ze allemaal. Vanaf 1968 tot het laatste moment heeft hij functies vervuld en zich, altijd in positieve zin, bemoeid met en ingezet voor de vereniging en in het bijzonder voor de jeugd.

Henny werd zelf als 10-jarige via het schoolvoetbal lid in 1957. In zijn hele volwassen leven vanaf 1968 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Pupillen-, junioren- en jeugdbestuur, bestuurslid, leider van vele teams in een groot aantal jaren, mede-oprichter van de Club-van-100: 55 jaar alles gegeven voor onze vereniging. Mede door zijn inspanningen zijn we de club die we zijn op Rotterdam-Zuid. Leden, ouders, oud-leden, alle nu en in het verleden ooit betrokken Spartanen zijn hem grote dank verschuldigd voor het verzette werk en het begeleiden en opleiden van de jeugd.

De groei en de kwaliteit van de jeugdafdeling, het beleid dat zat en zit achter het opleiden van spelers en velen van hen brengen tot in de betaalde sector, ‘Hen’ is een van de grote motoren hierachter geweest. De ‘cultuurbewaker van de club’ werd hij terecht vaak genoemd.

En daarnaast en minstens zo belangrijk: hij was een geweldig, aimabel mens, vriend van vele Spartanen, die vele prachtige buiten-voetbalse ervaringen met hem hebben gedeeld.

In 2021 werd hij ziek, maar hij onderging alle zware behandelingen in het vertrouwen dat hij echt nog wel wat jaartjes had te gaan en dat ook wilde. Henny bleef gewoon wekelijks op donderdagavond en zaterdag komen op ‘zijn Spartaan’. En niet om niets te doen, nee gewoon alles maar dan ook alles van onze jeugd en ook van de senioren te volgen en mee te beleven.

Op 4 november was hij nog toeschouwer bij de wedstrijd van ons eerste elftal. Twee weken later ging het plots thuis niet meer en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij wilde echt nog verder, maar helaas verslechterde zijn toestand snel. Op 29 november om 20.00 uur is zijn wedstrijd definitief gestaakt.

Wij wensen de familie alle sterkte om dit verlies te verwerken. Moge hij rusten in vrede.

De crematieplechtigheid zal zijn op vrijdag 8 december a.s.  Nadere bijzonderheden over de wijze van afscheid nemen volgen nog.