2HenkPanenH.P. Panen
Henk
12-12-1936*    27-07-2016†

Ons bereikte het droeve bericht van het heengaan van voormalig lid Henk Panen. Aangemeld in 1945, speelde hij zich 10 jaar later in het eerste.Tussen 1955 en 1964 was hij zeer populair bij de Spartaanjeugd achter het doel vanwege zijn niet aflatende inzet en stevige inbreng. De yell “Panen, Panen” werd vaak aangeheven na weer een van zijn vermaarde afstandsschoten.

Wij wensen de nabestaanden alle kracht om dit verlies te dragen.3doelpuntvanHenk

 

 

 

 

 

 

 

Op de bijlagen ziet u een deel van zijn lidmaatschapskaart en een uittreksel van ons clubblad uit maart 1956. Er is een correctie op de overlijdensdatum toegepast. Excuus voor de onjuiste informatie.