Beste Spartanen,
Het seizoen 2015/2016 zit erop. Zaterdag 16 juli keren 78 kinderen met begeleiding terug van hun week ‘feessie’ op het jaarlijkse Kamp Ahoy. Na deze week is het seizoen dus echt voorbij.
We hebben afscheid genomen van een aantal leden die hun plezier bij een andere vereniging gaan beleven. Gelukkig hebben we ook weer een groot aantal nieuwe leden ingeschreven, die we uiteraard van harte welkom heten bij onze vereniging.
Intussen lopen al weer de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De competitie-indelingen worden in deze weken bekendgemaakt en dat geeft weer veel werk voor het secretariaat en de website-beheerders. Namen van teams bij de jeugd worden anders, geen ABCDEF meer maar ‘JeugdOnder<leeftijd>’, afgekort als bijvoorbeeld JO15. We zijn nog bezig met deze verandering op de website en dat geldt natuurlijk ook voor de trainingsroosters. Even geduld, in augustus staat het er allemaal goed op!
Ook het terrein en de kantine moeten worden klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. DĂĄt gaan we traditiegetrouw doen het weekend voor het Maasstad-toernooi. U bent op zaterdag 6 augustus van harte welkom om te komen helpen! Vele klussen in en rond de kantine en de velden, om uiteindelijk op 13 en 14 augustus met het Maasstad-toernooi het seizoen weer fraai te kunnen openen. Wilt u meedoen op de klusdag 6 augustus: u kunt zich via info@spartaan20.nl aanmelden. We beginnen om 10.00 uur en voor de lunch wordt natuurlijk gezorgd. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd!
Rest ons u een zeer zonnige en fijne vakantieperiode toe te wensen en we hopen u op 6 augustus of anders bij aanvang van het seizoen 2016/2017 weer te mogen ontvangen.
Met vriendelijke vakantiegroet,
Het bestuur