JubileumnieuwsNieuwsNieuws 2019/2020

Dit bericht wordt ook als e-mailbrief naar alle leden gezonden.

Protocol corona vanaf 1 juli

Beste ouders en spelers,

Sinds er weer wordt getraind in “corona” stijl, zien wij u elke week aan de Oldegaarde staan. We zien zelfs groepjes ouders die het zelf gezellig maken terwijl de kinderen lekker trainen.

Het bestuur is enorm trots op hoe u dit heeft opgepakt en zich aan de regels hebt gehouden. We krijgen daar uit de wijk en vanuit de gemeente ook regelmatig complimenten voor. Deze complimenten zijn voor u allemaal.

Vanaf 1 juli veranderen er weer regels voor de toegang tot de terreinen en kantine. Wij hebben intern gesproken over de (on)mogelijkheden die het voor Spartaan’20 biedt.

Wij hebben besloten om voor de drie weken die ons nog resten tot de zomerstop niets aan de huidige situatie te veranderen. Dit betekent dat we u vragen om nog drie weken langer aan de Oldegaarde te blijven staan en niet het terrein te betreden.

De komende weken worden gebruikt om het terrein en de kantine klaar te maken met de 1,5 meter regels. Die gaan na de zomerstop ook nog gelden. Wij gaan er voor zorgen dat we u en uw kinderen weer optimaal kunnen ontvangen als het nieuwe seizoen start.

Wij vertrouwen nog even op uw begrip hiervoor en gaan er vanuit dat dit net als de afgelopen twee maanden geen probleem zal zijn!

het bestuur