JubileumnieuwsNieuwsNieuws 2019/2020

Dit bericht wordt ook als e-mailbrief naar alle leden gezonden. Leest u het svp helemaal!

Protocol corona maatregelen Spartaan’20

Beste ouders en spelers,

Allereerst hopen wij van harte dat jullie en jullie families gezond zijn gebleven en zullen blijven. Wij leven mee met diegenen die door dit virus zijn getroffen en/of mensen moeten missen en wensen diegenen dan ook veel steun en kracht toe in de komende periode.

Inmiddels is bekend gemaakt dat alle jeugd (O8 t/m O19) weer mag sporten vanaf 29 april a.s. Voor het gebruik van het Spartaan’20 complex hebben wij een protocol opgesteld.

Wij verwijzen hierbij naar onderstaande maatregelen om alles op een zo goed mogelijk manier, met inachtneming van alle door RIVM/overheid opgestelde regels, voor elkaar te krijgen.

Er wordt gestart met de trainingen om in ieder geval alle teams de mogelijkheid te geven om gedurende enkele trainingen het seizoen met elkaar af te sluiten. Verder zullen we, zoals gebruikelijk in deze periode, ook vast naar volgend seizoen kijken, om de nieuwe indelingen te maken. Via WhatsApp volgt meer informatie hierover.

Wat houdt een en ander voor de spelers op dit moment in?

Spelers in de teams O8 t/m O13 mogen onder begeleiding weer samen sporten, waarbij onderlinge partijtjes zijn toegestaan. Wedstrijden tegen andere clubs zijn niet toegestaan. De trainers zullen wel de 1,5 meter afstand moeten blijven bewaren.

Spelers in de teams O15 t/m O19 mogen onder begeleiding en georganiseerd weer sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Partijtjes en wedstrijden zijn niet toegestaan. De trainingen zullen hierop worden aangepast.

Hierna volgen de maatregelen en regels die wij als club hebben opgesteld. Uiteraard geldt dat alle regels/maatregelen van de overheid/RIVM leidend zijn.

De huisregels / maatregelen:

 • Het plezier staat voorop, wat betekent dat het bijwonen van trainingen gedurende deze periode voor iedereen vrijblijvend is. Wij respecteren het uiteraard wanneer betreffende speler niet wil/mag komen trainen.
 • Deelnemen betekent wel dat alle regels, maatregelen en afspraken geaccepteerd en gerespecteerd worden.
 • Spelers met (lichte) ziekteverschijnselen of waarvan gezinsleden deze hebben, worden verzocht thuis te blijven.
 • Het Spartaan’20 terrein blijft gesloten voor ouders, tenzij je als ouder ook trainer bent.
 • De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Spelers komen dus omgekleed op de club en douchen thuis.
 • Ieder team traint op een vast veld, dit wordt vooraf per WhatsApp kenbaar gemaakt.
 • Daar waar zijn training plaatsvindt (veld 1, 2 of 3) moet de speler ook het terrein betreden en verlaten via de openstaande deuren in de omheining. (zie plattegrond)
 • U kunt als ouder uw kind afzetten op de Oldegaarde en naar het voor hem bestemde hek brengen (en later halen) bij veld 1, 2 of 3. U moet zelf buiten het terrein blijven.
 • Trainers zullen bij het ophalen en wegbrengen spelers van JO8-JO11 begeleiden.
 • Spelers mogen een (voor hun herkenbare) fles/bidon met drinken meenemen.
 • Het is niet toegestaan te drinken uit de bidon van een andere speler.
 • De wc’s (bij de kleedkamers) kunnen indien nodig worden gebruikt (deze zullen extra goed en vaak worden gereinigd).
 • Ouders worden geacht alle overheidsmaatregelen en aanwijzingen van trainers op te volgen. Wij vertrouwen op uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Indien u het niet eens bent met de regels, maatregelen en afspraken dan verzoeken wij u vriendelijk uw zoon niet naar de training te brengen.

Instructies ouders JO8 t/m JO13 (aanvullend op de huisregels/maatregelen)

 • Naar trainen toe
  • De jongens moeten volledig aangekleed (incl. schoenen) naar de training komen.
  • Geef uw zoon een, met water gevulde, bidon mee.
  • In de groepsapp staat op welk veld uw zoon traint en welke ingang daarbij hoort.
  • Probeer ongeveer 5 min voor de start van de training uw kind af te zetten.
  • Leg thuis alvast uit dat de trainers 1,5m afstand houden.
  • Leg thuis alvast uit dat de trainers niet mogen groeten geen boks, power, high five, enz
 • Tijdens het trainen
  • De trainers houden 1,5m afstand behalve bij blessures
  • In het geval van bijzonderheden neemt de trainer telefonisch contact op met een ouder.
  • Deze leeftijdscategorie heeft geen restricties dus mogen partijen, duels aangaan enz
 • Na de training
  • De jongens worden door de trainer naar de uitgang gebracht
  • De jongens mogen pas van het terrein af als de trainer of uw kind u gezien heeft.
  • Wees aub op tijd bij het ophalen want de volgende groep moet op dezelfde plek weer naar binnen. Dit voorkomt grote groepen kinderen en ouders.

Instructies Spelers JO15 t/m JO19 (aanvullend op de huisregels/maatregelen)

 • Naar trainen toe
  • Je komt volledig aangekleed naar de training toe.
  • Elkaar groeten met een boks, power, high five, enz is niet toegestaan.
  • Neem voor jezelf een, met water gevulde, bidon mee.
  • In de groepsapp staat op welk veld je traint en welke ingang daarbij hoort.
  • Ben je op de fiets dan kan je de hoofdingang gebruiken.
  • Probeer ongeveer 5 min voor de start van de training aanwezig te zijn.
 • Tijdens het trainen
  • Je houdt gedurende de hele training 1,5m afstand van elkaar en de trainers.
  • De trainers houden 1,5m afstand behalve bij blessures.
  • In het geval van bijzonderheden neemt de trainer telefonisch contact op met een ouder.
  • Duels, partijtjes, elkaar dollen, poorten enz zijn niet toegestaan.
 • Na de training
  • Verlaat zo snel mogelijk het terrein door dezelfde deur als dat je het terrein bent opgekomen.
  • Houdt ook bij het verlaten van het terrein 1,5m afstand tot elkaar.

Wie zich niet houdt aan alle regels, maatregelen, afspraken en/of aanwijzingen van trainers kan toegang tot de training / het terrein worden ontzegd.

Wij vertrouwen op ieders inzet en verantwoordelijkheid en wensen iedereen prettige trainingen. Welkom terug op de Oldegaarde!

het bestuur