NieuwsNieuws 2018/2019

Beste leden en ouders,

Voor het komende seizoen 2019/2020 zijn de nieuwe contributiebedragen door het bestuur vastgesteld.

Let op, er vindt ook een verandering plaats in de actieve ouderbijdrage en in de regeling vrijwilligerskorting. Lees dus even verder!

 

Verlenging “actieve ouderbijdrage” t/m O13 en nieuwe contributie seizoen 2019/2020

Spartaan’20 is een vereniging die draait dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers. Daar zijn we enorm trots op! Het is altijd een hele opgave om aan voldoende vrijwilligers te komen. Met al het werk wat er te doen is, zijn het er nooit genoeg. Maar iedereen die z’n steentje bijdraagt, doet verschrikkelijk goed werk voor de vereniging.

Aan de ouders van de leden O9 en O11 vragen wij al enkele jaren een actieve ouderbijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk.

Komend seizoen 2019/2020 breiden we de verplichting tot een actieve ouderbijdrage uit naar de eerstejaars O13 (geboortejaar 2008). En vanaf seizoen 2020/2021 geldt de actieve ouderbijdrage voor de gehele O13. Dit betekent dus dat vanaf seizoen 2020/2021 wij voor de leden O9, O11 en O13 de actieve ouderbijdrage vragen.

Met de verlenging van de actieve ouderbijdrage willen we de ouderparticipatie en het vrijwilligerswerk verder stimuleren. De noodzaak hiertoe heeft u ongetwijfeld de afgelopen jaren kunnen ervaren:  onze vereniging draait geen dag zonder al zijn vrijwilligers en daar heeft ieder lid belang bij! De uitbreiding zorgt ervoor dat bij de verschillende activiteiten er nog meer hulp is. Dit betekent ook een betere planning in bijvoorbeeld de kantinediensten, waarbij het aantal verplichte diensten per persoon vermindert.

De vrijwilligersbijdrage

Als hulp bij het invullen van de vrijwilligersbehoefte was er sinds 2010 ook de regeling ‘Vrijwilligersbijdrage’, voor (ouders van) de oudere leden-categorieĂ«n. Deze regeling wijzigt:

Met ingang van seizoen 2019/2020 wordt de contributie voor leden vanaf O13 (geb 2007) tot en met O19 verhoogd met € 40. De mogelijkheid blijft om € 40,00 terug te ontvangen in ruil voor vrijwilligerswerk. Maar waar we voorheen spraken over een teruggave van de vrijwilligersbijdrage, spreken we vanaf seizoen 2019-2020 over een korting voor vrijwilligerswerk, die achteraf wordt vastgesteld en terugbetaald, tot maximaal €40.

Meer informatie over vrijwilligerskorting en actieve ouderbijdrage wordt altijd gegeven in het informatiegesprek bij de aanmelding voor het lidmaatschap.

Ten slotte benadrukken we nog maar eens dit geen strafmaatregelen zijn. Het is juist onze bedoeling het vrijwilligerswerk te stimuleren en met elkaar te beseffen dat dit helpt om de vereniging sterker te maken in zijn functioneren. Daar heeft ieder lid belang bij. En daarnaast: vrijwilligerswerk is ook gewoon leuk!  Je leert mensen in de vereniging beter kennen en het helpt mee de plek waar we sporten veilig, prettig en gezellig te houden. Vaak nodigt dat uit om nog meer te  gaan doen voor uw club!

Voor meer informatie over de vrijwilligerstaken kunt u terecht bij de vrijwilligerscommissie. Deze is bereikbaar via telefoonnummer  06-19910200 of u kunt mailen naar vrijwilliger@spartaan20.nl.

Meer lezen over de contributie-informatie?
Op de groene balk bovenaan op de homepage gaat u op het hoofdstuk < DE CLUB > staan met de muisaanwijzer, er verschijnt een rolmenu, waarop u een keuze kunt maken.

Of u kunt onderstaande links aanklikken.
Voor betalingsinformatie: https://www.spartaan20.nl/contributie/

Betaal op tijd, zodra u de nota heeft ontvangen!

Met sportieve groet,

Bestuur Spartaan’20