CoronaLaatste nieuwsNieuwsNieuws 2020/2021

Beste Spartanen,

De tweede lockdown is inmiddels al enige maanden bezig, waarbij extra beperkingen op het sporten zijn gelegd en de kantine in zijn geheel dicht moest. Zaken die noodzakelijk zijn om het coronavirus terug te dringen en wat voor iedereen veel impact heeft op het dagelijks leven, zowel in werk als privé.

Ook wij als vereniging moeten gehoor geven aan deze regels en uiteraard doen wij dat ook. Daarnaast proberen we binnen de regels nog ruimte te vinden om activiteiten te blijven aanbieden; zo organiseren we trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd. De avondklok maakt de beschikbare tijden voor trainingen nog beperkter, maar zodra er ruimte komt zullen we die invullen met activiteiten.

Voor ons als bestuur zijn het tijden waarin we ons continu moeten laten leiden door de geldende maatregelen. We zijn voornamelijk bezig om acute en ad-hoc zaken te regelen en de vereniging door deze crisis heen te loodsen. Zeker op financieel gebied is er veel werk. Om jullie inzicht te geven hoe de financiĂ«n van onze club in elkaar zit het volgende. Onze club heeft voornamelijk inkomsten uit contributie, kantine, sponsoring en verhuur. Dit in een verhouding van ongeveer 40% – 40% – 10% – 10%.

Vooral op het gebied van de contributie krijgen we vragen en reacties; variërend van vragen over betalingen van contributies tot mededelingen dat leden niet van plan zijn te betalen als deze niet kunnen spelen. Dit zorgt voor veel werk en discussie. Helaas hebben ook nog niet alle leden hun contributie betaald.

Echter, de uitgaven lopen door. Huur voor clubhuis en velden, trainersvergoedingen, overige vergoedingen aan vrijwilligers, kleding en materiaal, onderhoud gebouwen, investeringen waarop wordt afgelost, vaste lasten als energie, verzekeringen, belastingen, etc. Gelukkig wordt er wel een en ander gecompenseerd door de overheid, maar dit is niet voldoende om al het verlies aan inkomsten op te vangen. En die inkomsten zijn juist broodnodig om de club te laten voortbestaan en te blijven investeren in de club.

De contributie is zoals gezegd een van de belangrijkste inkomstenbronnen om alle uitgaven te kunnen blijven doen. De contributieregeling, die gekoppeld is aan het gekozen lidmaatschap van de vereniging, blijft daarom ook in stand. We kunnen als bestuur ook niet besluiten om dit zomaar te laten vervallen, want hiervoor is een uitspraak van de Algemene Ledenvergadering nodig. Tevens ben je als lid met de vereniging verbonden via het lidmaatschap.

Vanzelfsprekend zijn er wél mogelijkheden om afspraken te maken over de betaling als jij zelf of jouw gezin te maken heeft met extreme inkomensdaling, waardoor de contributiefactuur een te hoge belasting is. Daarvoor kun je contact opnemen met contributie@spartaan20.nl

Wij doen via deze brief als vereniging en als bestuur een dringend beroep op alle leden om de contributie conform afspraak zo spoedig mogelijk te voldoen, uiterlijk vóór 1 april. De vereniging doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jullie kunnen blijven sporten binnen de mogelijkheden die de overheid biedt. En we hopen net als jullie dat we snel weer terug naar normaal kunnen en doen waarvoor we met z’n allen lid zijn van deze mooie vereniging.

Het bestuur beraadt zich in de komende periode of en zo ja in welke vorm een lastenverlichting in het volgende seizoen mogelijk is en zal jullie over de uitkomst daarvan natuurlijk informeren.

Hou vol en blijf gezond!

Het bestuur