Op 9 september ontving u de lidmaatschapsbrief met acceptgirokaart voor de contributie voor u / uw kind(eren) voor het seizoen 2016/2017. De betalingstermijn is 30 dagen. U heeft dus nog even, maar zorg dat uw betaling is gedaan voor 10 oktober a.s.

Brief kwijt en weet u bedrag of rekeningnummer niet meer? Kijk dan even onder De Club / Contributie op deze site.

Ook de kosten van uw vereniging gaan door, wij vertrouwen erop dat ieder op tijd aan de verplichting voldoet, zodat ook wij onze rekeningen kunnen blijven betalen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

het bestuur