Wat kunt u op korte termijn verwachten van de Club-van-50?
– een aantal foto’s van onze laatste feestavond
– een verslag van de donaties die we aan Spartaan’20 gaan geven om aan hun003 wensen te voldoen
– bij deze alvast een korte informatieronde, om straks niet met een onleesbaar artikel, alles in Ă©Ă©n keer over jullie uit te storten.

Korte informatieronde
In de roddelbladen zou de koptekst “Club-van-50 houdt op te bestaan” luiden, maar niets is minder waar. Wel staan er veranderingen op stapel. Zo is het bestuur uitgebreid met een afvaardiging van de jongere generaties.

Tijdens de verkennende gesprekken met de dames – DaniĂ«lle Stolk, Chantal Lopes en Yvonne Lopes – voor een bestuurstaak bleek het imago van de Club-van-50 onduidelijk. Men dacht niet over ons als de vrolijke groep geldschieters voor Spartaanwensen, die we graag willen zijn. Men dacht aan de Club-van-50 als aan een bezadigde groep 50-plussers.

Wij willen graag de continuïteit van zowel Spartaan’20, als Club-van-50 waarborgen. 004We streven daarom een paar dingen na:
– meer leden (zeker in de groep boven 18 jaar)
– het minimumbedrag van € 50 laten we los, ook kleinere bedragen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor hogere bedragen.
– we willen een naamswijziging van de Club-van-50 doorvoeren, maar zoeken nog een pakkende titel. Wij staan open voor suggesties.

Voor de huidige standaardinformatie verwijzen we u door naar:
https://www.spartaan20.nl/de-club-van-50/