Op de nieuwjaarsreceptie werd opgemerkt dat nog niets bekend was over de besteding van de donatie van dit jaar. Wij bieden onze excuses aan, voor het wegvallen van die informatie. Hieronder alsnog de inhoud van de mededeling van het bestuur van de Club-Van-50 aan het bestuur van Spartaan’20.
= = = = =

Op vrijdag 18 november j.l. hadden wij weer de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van de Club van 50. Het deed ons deugd, dat er een bestuurslid aanwezig was, die ook het woord nam en de donateurs bedankte voor de schenking. Het  was een gezellige avond, alhoewel niet druk bezocht, met als thema Black & White en zanger Andy zong de sterren van de hemel.

Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen, dat wij dit jaar € 3.000 schenken en ook alvast een reservering doen van € 1.000 voor het 100 jarig bestaan in 2020 van Spartaan.
De stemmen gingen ex aequo op naar het camerasysteem om wedstrijden op te nemen en de vernieuwing van de ingang/letterverlichting.

Met de aanwezigen is besloten de keuze aan Spartaan‘20 over te laten.

Inmiddels is het jullie bekend dat wij een nieuwe penningmeester, Dik van Zevenhuijzen, hebben en 3 nieuwe deelnemers in het bestuur; Daniëlle Stolk, Chantal Lopes en Yvonne Lopes. In het nieuwe jaar zouden wij graag eens, met een delegatie, met jullie van gedachten wisselen hoe wij meer sponsors kunnen enthousiasmeren en binnen kunnen halen.

Op de gebruikelijke manier kan de aankoop met onze penningmeester worden afgehandeld. Wij willen onze leden graag over de voortgang van de keuze van de investering op de hoogte houden.
= = = = =

NB: we zoeken nog steeds een pakkende, nieuwe naam voor de Club-Van-50.
Heeft u een idee? Via e-mailadres w.van.der.est@spartaan20.nl komt uw suggestie bij het bestuur terecht.