NieuwsNieuws 2017/2018

Beste leden van de Club van 100,

In september 2017 hebben wij met elkaar afgesproken, dat wij onze naam zouden veranderen in de Club van 100. Ons doel is niet langer € 50 per lid, maar 100 leden werven voor meer of minder dan € 50.

We zijn toen overeen gekomen om jaarlijks een aantal “meet & greet” bijeenkomsten te organiseren tussen de leden van de Club van 100 en Spartaan‘20. We willen meer integratie tussen de Club van 100 en de vereniging.

Het doel van de Club van 100 is en blijft zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen om Spartaan te kunnen fĂȘteren op wenselijke investeringen, die zij zich primair niet zelf kunnen veroorloven.

Door de jaren heen hebben wij al mooie schenkingen kunnen realiseren. Denkend aan: diverse audio installaties, standenborden, zonwering, dakbelettering, financiële bijdragen voor jubilea en voor kamp Ahoy, terrasmeubilair, geluidsinstallaties, gelden voor een betere en prominentere entree etc.

In 2016 hebben wij een eerste reservering gedaan van € 1000 voor het 100 jarig bestaan in 2020. We zouden de komende jaren een aantal reserveringen doen voor het 100 jarig jubileum.

Op 20 mei a.s. willen u wij graag ontmoeten om het reserveringsbedrag van 2017/2018 vast te stellen. Voorafgaand aan de slotwedstrijd van het 1e senioren elftal van dit seizoen zien wij u graag komen in de bestuurskamer van Spartaan’20.

Over de aanvangstijd en het programma gaan wij u nog nader informeren. Voor nu kunt u alvast de datum van zondag 20 mei 2018 in uw agenda noteren.

Wij houden u op de hoogte!

Namens het bestuur van de Club van 100,
Annemarie Stukart