NieuwsNieuws 2022/2023

Op woensdag 7 september a.s., aanvang 20.00 uur wordt een zogenoemde Buitengewone Algemene ledenvergadering gehouden. Dit met name in verband met een groot aantal nieuw te benoemen bestuursleden.

De uitnodiging met agenda en uitgebreide toelichting is per e-mail nieuwsbrief aan alle leden en donateurs gezonden. Noteer deze datum, het bestuur rekent op een grote opkomst van de leden.