NieuwsNieuws 2019/2020

(Onderstaande brief is gisteren via alle bekende e-mailadressen aan de leden gezonden; heeft u niets ontvangen, is wellicht uw adres veranderd, geef dit dan door via info@spartaan20.nl . Dan bereiken volgende nieuwsbrieven u wel weer.)

17 april 2020

Beste leden en ouders,

Het seizoen is voorbij. Dat is wrang voor al onze voetballers, vrijwilligers en fans en voor de vereniging Spartaan’20. Er zijn geen voetbalfeestjes te vieren zoals we gewend waren aan het eind van een seizoen. En alle festiviteiten van het 100-jarig bestaan zijn afgelast dan wel uitgesteld. Gezondheid gaat voor alles en terecht!

Dit seizoen gaat uit als een nachtkaars, ook al hopen we er stiekem op voor of in de zomer nog weer iets te mogen gaan doen. Hoe, daar denkt het bestuur intussen volop over na en daar houden we u van op de hoogte zodra er meer informatie kan worden gegeven.

Voor het functioneren van de vereniging heeft corona ook grote impact. Er zijn grote zorgen. Hoewel we als bestuur alle zeilen bijzetten, weegt corona zwaar op de financiële balans. Ook onze vereniging heeft grote vaste lasten die gewoon doorlopen. Er zijn nu echter bijna geen inkomsten en dat betekent dat we met moeite dit financieel gaan opbrengen.

De contributie voor het seizoen is in rekening gebracht. Wij snappen het gevoel bij leden dat je in de huidige situatie niet helemaal waar krijgt voor je geld. Dat beseffen wij ons als bestuur terdege.

Toch doen we een beroep op ieders loyaliteit. Er is besloten geen contributies terug te betalen. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Eerder riep ook de minister ons allen op onze verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Met elkaar staan we voor grote uitdagingen en we doen een beroep op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club. Zodat de leden -zodra de situatie het toelaat- weer terecht kunnen op de velden.

Intussen treffen wij natuurlijk voorbereidingen voor het nieuwe voetbaljaar. Wij gaan er uiteraard alles aan doen om van het komende seizoen gewoon weer een succes te maken. En alsnog ook een feestelijk seizoen, want de jubileumfestiviteiten komen hoe dan ook op de agenda!

Wij vertrouwen op ieders begrip en laten we hopen elkaar snel weer te mogen ontmoeten!

Binnenkort sturen wij u een volgende nieuwsbrief. Verder kunt u uw vereniging natuurlijk volgen op de website www.spartaan20.nl en facebook.com/spartaan20 !

Houd vol, alleen samen krijgen we corona onder controle!

Het bestuur